با توجه به اینکه یکی از مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان بحش کشاورزی این کشور است، و در این رابطه تماس های بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گرجستان داریم ، مقاله ای را در این زمینه به نقل از دیسکاور برترین مشاور سرمایه گذاری در گرجستان تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.

کشاورزی و تولید فراورده های غذایی فعالیت اصلی گرجستان در دوره شوروی سابق بوده و حدود یک سوم از کل تولید ناخالص ملی این جمهوری را در برمیگرفت و یک چهارم نیروی کار گرجستان در این بخش فعال بوده است. شرایط اقلیمی و خاک مناسب سبب تولید انواع مرکبات، انگور، توتون و چای در مزارع بسیار وسیع و گسترده ای بود که با کشاورزی صنعتی همراه بود.

اراضی قابل کشت این جمهوری در ابتدای استقلال حدود 9/ 2 میلیون هکتار بود. در بخش زراعت، غلاتی مانند ذرت، گندم، نباتات صنعتی مانند آفتابگردان، چغندر قند، سیب رمینی، پیاز، انواع سبزیجات و نباتات علوف های کشت می شد.

در چند سال اخیر سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی انجام شده است و دولت قصد دارد تا با برنامه ریزی صحیح و اصولی کشاورزی را در این کشور رونق بخشد. هنوز کشاورزی گرجستان با مشکلات بسیاری مواجه است که مهم ترین آنها کمبود سرمایه، نبود صنایع فراوری محصولات کشاورزی و همچنین صنایع بسته بندی مناسب می باشد، که فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را فراهم آورده است.

اخیرا اقداماتی از سوی سازمان های بین المللی برای کمک به احیاء بخش کشاورزی گرجستان انجام شده است که مهم ترین آنها اقدامات آژانس توسعه بین المللی آمریکا (US Aid) می باشد. این آژانس از طریق برنامه Agvantage در بخش کشاورزی فعال بوده و ضمن ارائه مشاوره به وزارت کشاورزی، پروژ ه های مهم سود ده در بخش کشاورزی را شناسایی و به بخش خصوصی معرفی می نماید.

با توجه به ویژگی های جغرافیای و آب و هوایی گرجستان، این کشور از پتانسیل های بسیار خوبی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی از جمله گندم، غلات، سویا، روغنهای خوراکی، دانه های روغنی و فندق، چای و انواع مرکبات و سبزی برخودار است.

با توجه به مطالعات صورت گرفته، فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گرجستان بسیار زیاد است. برخی فرصت های مهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که برنامه US Aid  معرفی کرده است عبارت اند از :

  • جمع آوری و فراوری شیر و توزیع آن
  • صنایع بسته بندی و نگهداری میوه جات تازه در سردخانه
  • صنایع بسته بندی نارنگی و صادرات آن
  • تولید آب و کنستانتره سیب
  • صنایع بسته بندی، نگه داری و فروش پیاز