ظرفیت های بالقوه و بسیار زیاد گرجستان در بخش کشاورزی

Foreign investment in agriculture sector reaches $1763.57 million


به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، جرجی یک عضو از اعضای هیات تجاری گرجستان در خراسان شمالی در نشستی که با حضور مسئولان بخش کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: درحالیکه کشور گرجستان بسیاری از زیرساخت های کشاورزی خود را در رویداد فروپاشی شوروی از دست داد، با این وجود، این سرزمین از خاک حاصلخیز، آب و هوای متنوع همچنین آب فراوان برخوردار است که این ظرفیت ها برای رشد صنعت کشاورزی بسیار مورد اهمیت هستند.

وی با تاکید بر اینکه گرجستان خواهان رشد صنعت کشاورزی خود همچنین ارتقای بهره وری در این صنعت است، تصریح کرد: درصورتیکه تبادلات یاد شده، محقق شود تجار ایرانی حتی می توانند از بازار گرجستان به بازارهای هدف نیز صادارات انجام دهد.

وی تاکید کرد: گرجستان می‌تواند دروازه ای برای ایران به منظور دست‌یابی به بازار کشورهای اروپایی باشد.

لاشا، دیگر عضو هیات تجاری گرجستان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: از سال 2012 تاکنون توسعه بخش کشاورزی در اولویت نخست برنامه های گرجستان قرار گرفته است.

لاشا با بیان اینکه گرجستان از ظرفیت های بالقوه بسیار خوبی از جمله آب و هوای متنوع، خاک حاصلخیز و منابع آبی غنی و تجدید پذیر برای توسعه بخش کشاورزی برخوردار است، گفت: درصورتیکه این مذاکرات بین ایران و گرجستان منجر به عقد قرارداد شود، می توانیم زمین کشاورزی برای کشت محصولات در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار دهیم.

وی افزود: در عین حال، خواستار هستیم که تبادلات تجاری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بین تجار دو کشور انجام شود.

پناهی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان نیز در این جلسه عنوان کرد: گرجستان سرای کشاورزی و دامپروری است، در کشور گرجستان امنیت مالی و اقتصادی بالا، همچنین فساد مالی نیز زیر صفر است.

وی با تاکید بر اینکه کشور گرجستان برای انجام سرمایه گذاری ها در حوزه کشاورزی بسیار مستعد است، یادآور شد: هیات تجاری این کشور خواستار دریافت دانش فنی در حوزه کشاورزی است.

محمد محمد زاده، مدیر امور بازاریابی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی نیز با تشریح استعدادهای کشاورزی خراسان‌شمالی اظهار کرد:  خراسان‌شمالی در زمینه‌های مختلفی از جمله انتقال دانش فنی برای کشت و تولید دو محصول چغندرقند و دانه‌های روغنی در کشور گرجستان می‌تواند سرمایه گذاری کند.

محمد زاده تصریح کرد: خاک گرجستان فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاران خراسان‌شمالی برای کشت و تولید دو محصول یاد شده، است.

کشاورزی در گرجستان