اقامت تحصیلی در گرجستان

اقامت تحصیلی در گرجستان چگونه است؟

نحوه پذیرش تحصیلی در گرجستان در مقاطع مختلف چگونه است؟

اقامت تحصیلی در گرجستان به دو دسته تقسیم می شوند :

۱ – اقامت تحصیلی مدارس و آموزشگاه ها

۲ – اقامت تحصیلی در مقاطع دانشگاهی

در مورد اول به شخص متقاضی و یکی از والدین اقامت گرجستان تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است که جهت صدور کارت اقامت گرجستان ، نامه از محل تحصیل ضروری است.

مدت زمان اخذ اقامت گرجستان در این حالت معمولا یکسال است.

در مورد دوم فقط به شخص متقاضی کارت اقامت یکساله گرجستان تعلق می گیرد.

در سال های بعدی نیز با ثبت نام مجدد در دانشگاه مربوطه ، این اقامت تمدید خواهد شد.

نکته مهم : طبق قوانین جاری کشور گرجستان :

اخذ کارت اقامت گرجستان از طریق تحصیلی به هیچ عنوان منجر به اخذ اقامت دائم گرجستان یا اخذ پاسپورت گرجستان نخواهد شد.

اگر می خواهید اقامت شما در گرجستان موثر تلقی شود و بتوانید از طریق آن :

پس از گذشت مدتی ، اقامت دائم یا شهروندی گرجستان را از آن خود کنید بهتر است که :

اقامت خودتان را از طرق دیگری به غیر از اقامت تحصیلی گرجستان انجام دهید.

ولی اگر قصد اصلی شما فقط تحصیل و اخذ مدارک تحصیلی است ، مانعی برای شما وجود ندارد.

با داشتن مدارک تحصیلی گرجستان و همچنین دانستن زبان گرجی می توانید :

پس از مدتی و با تسلط کامل بر وضعیت جامعه گرجستان ، برای خودتان کار پیدا کنید.

یا اینکه جهت پیدا کردن کار با توجه به مدرک تحصیلی خودتان به جاهای دیگر مهاجرت کنید.

از روزی که در گرجستان شروع به کار کرده و اقامت کاری دریافت می کنید :

اقامت شما موثر تلقی می شود و پس از گذشت شش سال می توانید اقامت دائم بگیرید.

متاسفانه اقامت در دوران تحصیل جزو اقامت موثر محسوب نمی شود.