روابط اقتصادی ایران و گرجستان تقریبا همزمان با استقلال این کشور در سال 1991 آغاز شده و عمدتاً در بخش تجارت و بازرگانی متمرکز بوده است. اگرچه آمار دقیقی از روابط تجاری دو کشور در سالهای اولیه وجود ندارد. اما آمار موجود نشان از صادرات 5/ 6 میلیون دلاری ایران به گرجستان و واردات حدود 3/ 3 میلیون دلار از این کشور در سال 1374 بوده است.

در ادامه روابط بازرگانی دو کشور روند رو به روشدی را تجربه کرده و در سال 1377 صادرات ایران حدود 5/ 7 میلیون دلار و واردات به 5/ 14 میلیون دلار رسیده است. بخش اعظم صادرات گرجستان به ایران را آهن آلات قراضه و همچنین ماشین آلات تشکیل داده که با فروکش کردن این اقلام به مرور توازن تجاری به نفع ایران تغییر یافته است.

بر اساس آمار وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1385 صادرات ایران به گرجستان حدود 50 میلیون دلار بوده و واردات از این کشور از مرز 5 میلیون دلار نگذشته است. همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تجارت جهانی، صادرات ایران به گرجستان در سال 2006 بالغ بر 50 میلیون دلار و واردات از این کشور از 5/ 2 میلیون دلار نگذشته است. اگرچه سرمایه گذار ی های محدودی از سوی شهروندان ایرانی در گرجستان به انجام رسیده، اما هنوز شرکتهای معتبر و بزرگ ایرانی در این کشور سرمایه گذاری نکرده اند.

 

برگرفته شده از کتاب راهنمای تجارت با کشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ایران

 

این مطلب از وب سایت دیسکاور، برترین مشاورسرمایه گذاری درگرجستان نقل شده است.


روابط اقتصادی ایران و گرجستان | روابط تجاری ایران و گرجستان | اقتصاد گرجستان