فرصت های موجود در بازار گرجستان را می توان به شرح زیر برشمرد:

  • جمعیت حدود 5/ 4میلیونی
  •  نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی
  •  رشد سالیانه حدود 39 درصدی واردات این کشور
  •  واردات بخش اعظم کالاهای مصرفی و سرمایه ای این کشور
  •  اجرای طرحهای توسعه شهری، راه سازی و صنعتی
  •  خصوصی سازی
  •  جاذبه های توریستی و جذب یک میلیون نفر گردشگر در سال 2006
  •  اجرای طرحهای ترانزیت انرژی
  • تقویت پول ملی این کشور در برابر دلار

سرمایه گذاری در گرجستان    بازار گرجستان