با توجه به سوالات متعدد شما عزیزان برآن شدیم، مطلبی با عنوان "راهنمای واردات به گرجستان"  منتشرکنیم تا بهتر بتوانید از فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان بهره مند شوید.

جهت واردات کالا به گرجستان فاکتور فروش (Invoice) و گواهی مبدأ مورد نیاز می باشد. گواهی مبدأ میبایست توسط ادارات صلاحیت دار کشور صادرکننده مورد تأیید قرار گیرد. همچنین مدارک لازم در خصوص اثبات کیفیت کالا، بر اساس تقسیم بندی کیفیتی، امنیت غذایی و نرمهای فنی گرجستان نیز ارائه گردد.

گواهی مبداء و گواهی بهداشتدر جایی که لازم باشد صادر شده از سوی کشور مبدأ برای واردات کالا به گرجستان کفایت میکند.

وزارت بهداشت و کار گرجستان مسئول ارائه لیست کالاها و کشورهای مبدایی است که واردات از آنها ممنوع خواهد بود. همچنین در خصوص محصولات دامی و کشاورزی این وظیفه برعهده اداره کل امنیت غذایی وزارت کشاورزی است.

  • واردات موقت به گرجستان

نگهداری کالا در انبارهای مشخص و تحت کنترل گمرک گرجستان برای یک ماه امکان پذیر است. عوارض گمرکی و هزینه ترخیص گمرکی بر کالاهایی که مدت نگهداری آنها کمتر از یک ماه باشد، اعمال نمی گردد. لذا ممکن است واردکنندگان کالا در صدد تمدید مدت نگهداری باشند.

در مواردی که محموله مشمول عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده باشد، باید ودیعه ای از سوی وارد کننده در اختیار گمرک قرار گیرد. براساس قانون گمرکی گرجستان، اداره کل گمرک این کشور باید مبلغ دریافتی را پس صادرات مجدد کالا بازپرداخت نماید. گمرک تنها هزینه خدمات و نگهداری را از واردکننده دریافت میکند.

ترانزیت کالا از کشور گرجستان از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات معاف است.

 

  • استانداردهای لازم جهت واردات به گرجستان

استانداردهای شوروی سابق که حدود 26000 عدد بوده اند، هنوز در گرجستان وجود دارند اما در عمل هر محصولی که استاندارد کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای مشترک المنافع را داشته باشد، هیچ گونه مشکلی در بازار گرجستان نخواهد داشت. استانداردهای پذیرفته شده در ایران نیز قابل استفاده در گرجستان می باشند.

  • ارزیابی و آزمایش 

مسئولیت اجرای آزمایش بر روی کالاهایی که نیاز به طی مراحل ارزیابی دارند، بر عهده مرکز اعتبارگذاری دولتی گرجستان ( The Georgian State Accreditation Center ) است. زمان مورد نیاز برای آزمایش محصولات موردنظر برای اعطاء گواهی بستگی به نوع جنس دارد. قانون محدودیت زمانی خاصی برای آن تعیین نکرده است.

  • اعتبار نامه

از ژوئن 2005 دولت گرجستان با تقسیم دپارتمان سابق اعتبار نامه به آژانس ملی نرم های فنی استاندارد و اوزان و مرکز اعتبارنامه، گواهی اجباری تطبیق را لغو کرد.

برگرفته شده از کتاب راهنمای تجارت با کشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ایران

این مطلب از وب سایت شرکت دیسکاور، برترین شرکت مشاورسرمایه گذاری درگرجستان نقل شده است.


سرمایه گذاری در گرجستان| واردات به گرجستان| صادرات و واردات به گرجستان